Děkují všem, kteří svou službou a práci přispěli k přípravě kostela na svatovavřineckou pouť.

Nejdřív pani Anně Hulákové, naši skvěle kostelnici za obrovskou práci na kostele a biblické zahradě kolem kostela!

Děkuji pani Miladě Medkové a Miladě Kropačové za nádhernou květinovou výzdobu. Děkuji také všem kdo finančně přispěli na květiny do kostela.

Děkují zpěvákům a varhaníkovi panu Petrovi Štajnerovi za hudební doprovod.

Děkuji také paní Michaeli Nečesálové za aktuální a bohatou kostelní nástěnku.

A přede vším děkují vám všem za vaší modlitbu a účast a nedělní příspěvek do farní sbírky.

Mikuláš Wawrowski