odjezd z autobusového nádraží v 6,30 ze zastávkou v Drnovicích.

cestovné 200 Kč.

přihlášky přijímá do 31. srpna Milan Bezděk

tel: 604827733