Služba akolyty je službou církve. Akolyta - služebník eucharistie, je ten, kdo žije eucharistickou spiritualitou. Zároveň z pověření biskupa věřícím ve farnosti poskytuje příležitost k adoraci a modlitbě před Nejsvětější svátostí oltářní. Během mše vypomáhá kněžím podávat svaté přijímání a v případě potřeby vede bohoslužby slova se svatým přijímáním. Akolyta navštěvuje nemocné s eucharistií a duchovní a modlitebnou útěchou.

Akolyta Adolf Jílek bude svou službu nejčastěji poskytovat v lulečské farnosti a ve filiálních kaplích drnovické farnosti - v zámecké kapli v Račicích a v kapli v Ježkovicích.

Akolyta Martin Kučera bude svou službu poskytovat v drnovické farnosti.

Naším bratřím přejeme hojnost Božích milosti do jejích služby.