7. ledna v 9 hodin ráno z kostela sv. Vavřince vyrazili do ulic Drnovic skupinky Tří králů v rámci celorepublikové akce katolické charity.

 

U Betléma jim požehnal pan farář a modlil se spolu s mladými ochotníky za všechny lidi, které dnes králové navštíví.

V Drnovicích tato akce probíhá již 23. rokem. Letos bude koledovat 17 děti v doprovodu svých dospělých vedoucích. Je to 6 skupinek. Nejmladšímu králi je 7 let. Nejstaršímu 17 let.

Koordinatorkou a zodpovědnou osobou Tříkrálové sbírky je pí. Renata Kramářová

 

Katolická charita pro naši oblast ma svou ústřednu v Hodoníně. Výtěžek sbírky je věnován na pomoc lidem v nouzi. Na webových stránkách katolické charity Hodonín se můžeme seznámit s konkrétní činnosti charity. https://hodonin.charita.cz