Během postní doby se bude v naších farnostech konat tradiční pobožnost Křížové cesty.

  • V Drnovicích každý pátek půl hodiny přede mši svatou
  • V Lulči každou neděli v 14,30 (Pokud nebude pršet vždy na cestě k sv. Martinu jinak v kostele sv. Isidora)