Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Drnovice
od 1.9. do 30.9.2023

PÁTEK 1.9.2023 PÁTEK 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
18:00 ( volná intence )
SOBOTA 2.9.2023 SOBOTA 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
NEDĚLE 3.9.2023 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Za rodiče Nečesalovi a rodinu.
PONDĚLÍ 4.9.2023 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 5.9.2023 PŘIPOMÍNKA SV. TEREZIE Z KALKATY
Dnes mše sv. není
STŘEDA 6.9.2023 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Za Marii Hudcovu, bratra a rodiče
ČTVRTEK 7.9.2023 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
08:00 Za rodiče Šumavských a za duše v očistci
PÁTEK 8.9.2023 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
18:00 ( volná intence )
SOBOTA 9.9.2023 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
00:00 Račice - filiální kostel Zvěstování Páně Za Ivanu Čižmářovou a za dar víry a dary Ducha sv. pro rodinou Čižmářovu a Frankovu
NEDĚLE 10.9.2023 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 za zemřelé rodiče Novákovi
PONDĚLÍ 11.9.2023 PONDĚLÍ 23. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 12.9.2023 JMÉNA PANNY MARIE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 13.9.2023 PAMÁTKA SV. JANA ZLATOÚSTÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
18:00 Za Vlastu Kummerovu, manžela a dvoje rodiče
ČTVRTEK 14.9.2023 SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
08:00 Za Františka Sýkoru, rodiče s obou stran, celou zemřelou rodinu a za duše v očistci
PÁTEK 15.9.2023 PAMÁTKA PANNY MARIE BOLESTNÉ
18:00 Za D.P. Lubomíra Černého a za duše v očistci
SOBOTA 16.9.2023 SV. LUDMILY, MUČEDNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 Ježkovice - kaple Nejsvětějšího Srdce Páně ( volná intence )
NEDĚLE 17.9.2023 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Za Boží požehnání, dary Ducha sv., přímluvu P. Marie a sv. Josefa pro dceru
PONDĚLÍ 18.9.2023 PONDĚLÍ 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 19.9.2023 SV. JANUÁRIA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 20.9.2023 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE KIM TAEGONA, KNĚZE, PAVLA CHONG HASANGA A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
18:00 Za nenarozené děti, rodiče čekající narození potomka a za personál v porodnicích
ČTVRTEK 21.9.2023 SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY
08:00 Za dar víry a dary Ducha sv. pro manžela, děti a celou rodinu
PÁTEK 22.9.2023 PÁTEK 24. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Za Boží požehnání a za dar zdraví duše a těla pro Annu Hulákovou u příležitosti narozenin
SOBOTA 23.9.2023 PAMÁTKA SV. PIA Z PIETRELCINY, KNĚZE
18:00 Ježkovice - kaple Nejsvětějšího Srdce Páně ( volná intence )
NEDĚLE 24.9.2023 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Za Zdenka a Marii Štéblovi , duše v očistci a celou žijící rodinu.
PONDĚLÍ 25.9.2023 PONDĚLÍ 25. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 26.9.2023 SV. KOSMY A DAMIÁNA, MUČEDNÍKŮ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 27.9.2023 PAMÁTKA SV. VINCENCE Z PAULY, KNĚZE
18:00 Za Jarmilu a Milana Bezděkovi a dceru
ČTVRTEK 28.9.2023 SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
08:00 Za Karla Tomšíka, rodiče a děti
PÁTEK 29.9.2023 SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
18:00 Na přímluvu Blahoslavené Panny Marie za Boží požehnání pro rodiny na celém světě
SOBOTA 30.9.2023 PAMÁTKA SV. JERONÝMA, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
Dnes mše sv. není