Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Drnovice
od 1.5. do 31.5.2024

STŘEDA 1.5.2024 STŘEDA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Za Anežku Bezděkovou, manžela, syny a duše v očistci
ČTVRTEK 2.5.2024 PAMÁTKA SV. ATANÁŠE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 Za nenarozené dětí, za rodiče čekající narození potomků, za personal v porodnicích
PÁTEK 3.5.2024 SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
18:00 Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
SOBOTA 4.5.2024 SOBOTA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Račice - filiální kostel Zvěstování Páně ( volná intence )
NEDĚLE 5.5.2024 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Za dar zdraví, víry a za Boží ochranu pro celou rodinu
10:00 Luleč - farní kostel sv. Izidora na poděkování za 10 let manželství a za Boží požehnání pro celou rodinu Šoupalovu
PONDĚLÍ 6.5.2024 PAMÁTKA SV. JANA SARKANDRA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 7.5.2024 ÚTERÝ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
STŘEDA 8.5.2024 STŘEDA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ČTVRTEK 9.5.2024 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:00 Za Miroslava a Annu Brtničkovi, dcery a celou rodinu
PÁTEK 10.5.2024 PÁTEK 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
18:00 Za rodinu Kudličkovu, Motylovu, Šimečkovu, Tkáčovu a za duše v očistci
SOBOTA 11.5.2024 SOBOTA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Račice - filiální kostel Zvěstování Páně ( volná intence )
NEDĚLE 12.5.2024 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
08:00 Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro syna a dceru s rodinami
10:00 Luleč - farní kostel sv. Izidora za Karla Vlčka,Václava a Věru Čechovi a za duše v očistci
PONDĚLÍ 13.5.2024 PONDĚLÍ 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 14.5.2024 SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
Dnes mše sv. není
STŘEDA 15.5.2024 STŘEDA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Za dar víry a dary Ducha svatého pro děti, manžela a pro celou rodinu
ČTVRTEK 16.5.2024 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
08:00 Za Boží požehnání a zdraví pro celou rodinu
PÁTEK 17.5.2024 PÁTEK 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Za prarodiče a celou přízeň
SOBOTA 18.5.2024 SOBOTA 7. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
18:00 Ježkovice - kaple Nejsvětějšího Srdce Páně ( volná intence )
NEDĚLE 19.5.2024 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 Za Marii Filipi, manžela, dceru, zetě a za duše v očistci
10:00 Luleč - farní kostel sv. Izidora Za zemřelou rodinu Obhlídalovu a žíjící rodinu Olejníkovu a Szkanderovu
PONDĚLÍ 20.5.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 21.5.2024 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
Dnes mše sv. není
STŘEDA 22.5.2024 STŘEDA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Za Pavla Halase, rodiče, vnučku a za duše v očistci
ČTVRTEK 23.5.2024 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
08:00 Za rodinu Kudličkovu
PÁTEK 24.5.2024 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
18:00 Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny
SOBOTA 25.5.2024 SOBOTA 7. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
18:00 Ježkovice - kaple Nejsvětějšího Srdce Páně ( volná intence )
NEDĚLE 26.5.2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 Za Marii a Antonína Plchotovi
10:00 Luleč - farní kostel sv. Izidora za rodinu Zbořilovu a Králikovu
PONDĚLÍ 27.5.2024 PONDĚLÍ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 28.5.2024 ÚTERÝ 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
Dnes mše sv. není
STŘEDA 29.5.2024 STŘEDA 8. TÝDNE V MEZIDOBÍ
18:00 Za zemřelé rodiče Krausovi a bratra Antonína
ČTVRTEK 30.5.2024 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
08:00 Za Jana Navrátila, rodiče a bratry
PÁTEK 31.5.2024 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
18:00 Za Boží požehnání do dalších let u příležitosti narozenin 
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY