V neděli, 7.ledna bude mše svatá v 10 hod. na místo obvykle 8 hodiny.

Mešní liturgii bude vánočním zpěvem doprovázet kostelní sbor a fanfární ensamble sv. Isidora z Lulče.