pohřeb

pohřeb

Po smrti blízké osoby, prosíme, obraťte se na místního faráře, abyste s ním stanovili datum, hodinu a formu pohřebního obřadu. 

Pohřební obřad se koná ve farním kostele sv. Vavřince - pro případ farnosti Drnovice a ve farním kostele sv. Isidora anebo hřbitovním kostele sv. Martina pro případ lulečské farnosti.

Vedení pohřebního obřadu je vždy dle církevního zákona svěřeno do rukou místního faráře. Ostatní kněží (rodinní příslušníci, známí, přátelé...) můžou se připojit k pohřebnímu obřadu do koncelebrace. V zvláštních případech po domluvě a souhlasu místního faráře vedení obřadu muže byt svěřeno jinému knězi.

Po církevních obřadech v kostele může být tělo zemřelých uloženo na hřbitově anebo určeno ke zpopelnění.

Lze také domluvit obřad uložení urny do hrobu na hřbitově.

Církevní obřady jsou určeny pro ty, kteří byli pokřtěni v katolické církvi a formálním aktem z ní nikdy nevystoupili 

Mše svatá zádušní po domluvě s farářem může byt odsloužena i v pozdějším terminu.