Společenství modliteb matek

Společenství modliteb matek

"Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději."

Modlitby matek jsou hnutí křesťanských matek, určené ženám a matkám ke společným modlitbám za rodinu a mateřství. Hnutí vzniklo v druhé polovině devadesátých let v Anglii a netýká se jen maminek, ale zapojit se mohou i babičky, nebo „duchovní“ maminky. Do společenství Modlitby matek se zapojují ženy, které si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti a zároveň cítí své omezené možnosti při jejich výchově a ochraně. Na vytvoření skupinky stačí dvě maminky, které si důvěřují. Schází se jednou týdně v jeden čas a připojují se tím k dalším maminkám, které se modlí po celém světě. Ve farnosti funguje několik skupinek modliteb matek a je možnost založit další. Více informací na: https://www.modlitbymatek.cz

_6819bdb5-5dc3-4b7b-a180-778d23748f91