Základní informace o lulečské farnosti

Základní informace o lulečské farnosti

Farnosti je součástí slavkovského děkanátu a tvoří ji obce Luleč, Nemojany a Tučapy, celkem kolem 2500 obyvatel.

Farnost je zasvěcená svatému Isidorovi z Madridu. Původní farní kostel je však zasvěcen sv. Martinovi (nyní filiální), proto se hlavní pouť - hody farnosti, se konají na sv. Martina - 11. listopadu. Připadá-li den 11. listopadu na pondělí až středu, liturgické oslavy se konají v neděli před 11. listopadem. Pokud 11. listopadu připadá na čtvrtek, pátek nebo sobotu - pouť se koná v neděli po 11. listopadu.

Farnost kromě farního kostela v Lulči má filiální kostel sv. Martina na Liliové hoře.

Ve farnosti se nachází středisko Duchovní služby Armády ČR ve kterém bydlí vojenský kaplan - kněz římskokatolické církve.

Osoby ve farnosti:

Farář: P. ThLic. Mgr. Mikuláš Wawrowski tel: 776 710 710

Akolyta: Adolf Jílek

Katechetka: Mgr. Jana Zehnalová
Kostelník: František Gottvald tel: 603 786 774
Varhaníci: Ivanka Vařejková, Lucie Ryšávková
Výzdoba kostela: 

Účetní: Mgr. Iva Provazníková

Manager a kontrola staveb: Ing. Pavel Galata tel: 604 724620