školní rok 2022-2023

školní rok 2022-2023

Náboženství vyučuje sl. Mgr. Tereza Příborská - tel: 723 633 631

Hodiny náboženství probíhají na faře v Drnovicích

Děti 3 - 7 let Úterý 15,00 - 16,00 1x za 14 dní

1. - 4.Třída ZŠ Pondělí  14,00 - 15,00 hod 1x za 14 dní