Seznam duchovních farnosti

farář a jáhni

P. Mgr. ThLic. Mikuláš Wawrowski

P. Mgr. ThLic. Mikuláš Wawrowski

farář ( od 1.7.2009 )

Datum svěcení: 13.5.1989

Narozeny 6.12.1964 w Mikolowie - Polsko

Pokřtěný 26.12.1964 w Mikolowie - Polsko v kostele sv. Vojtěcha

Absolvent Lyceum matematicko fyzikální - 1983

Absolvent Papežské Teologické Akademii v Krakově s titulem Mgr. (křesťanská pedagogika speciální) - 1989

Vysvěcen na kněze v katedrále Krista Krále v Katowicich - Polsko - 1989

Absolvent University kard. Wyszyńskiego v Warszawie - Polsko - 1992 s titulem ThLic (křes'tanska pedagogika specjalne)

1992 - 1993 Institut Mystici Corporis - Loppiano Italie

1993 - 1995 absolvent studium na Katolické Universitě Lubelské - Lublin - Polsko - obor žurnalistika a sociální komunikace

redaktor katolického rozhlasu Radio M 1995 - 1996

od 1999 - člen skupiny Fidei Donum - připravení k působení v zemích kde je nedostatek kněži

Od 1999 do dnes působí v duchovních správech v diecézích České Republiky 

 

 

Adolf Jílek

Adolf Jílek

jáhen

Martin Kučera

Martin Kučera

jáhen

1