drnovští rodáci

drnovští rodáci

1.    P. Antonín Gottwald, byl farářem v rodných Drnovicích v létech 1866-1884; pochovaný na starém hřbitově v Drnovicích

2.    P. František Bébar (od Bébarů z Kouta) pochovaný v Žatčanech u Brna

3.    P. Vavřinec Fabiánek (od Němečků), pochovaný r. 1956 na novém hřbitově v Drnovicích

4.    P. Alois Metoděj Novák, minorita (od Maršálů), farář u sv. Jakuba v Praze, pochovaný v Drnovicích

5.    P. Josef Parma, budovatel Hlubokých Mašůvek, pochovaný r. 1957 v Drnovicích

6.    P. Arnold Zemánek (od Zemánků z Mlýnské uličky), farář ve Svitávce u Boskovic, pochovaný tamtéž

7.    P. Emil Mačkal (z vily u kostela, nynější fary), pochovaný na Ústředním hřbitově v Brně

8.    P. František Tomšík (z Křivdy), svěcený v r. 1971, farář v Jirkově u Chomutova, pochovaný v Údlicích u Chomutova

9.    P. František Kozár, svěcený r. 1973, 

10.    P. Bohumil Němeček, svěcený r. 1977, 

 

Rodák z Ježkovic – farnost Drnovice
 
11.    p. Richard Klíč, farář v Ludgéřovicích u Ostravy, pochovaný v Ježkovicích