Drnovští faráři

Drnovští faráři

 1. P. Filip - se připomína 1580 - téhož roku přeložen do Dražovic
 2. P. Jan František Voncký - přichází kolem roku 1630, 1633 odešel
 3. P. Vilém Adam Dobrodinský /polský kněz/ - 4.5. 1634, před r. 1640 odešel do Senice
 4. P. Konstantin Šinal od 17.12.1641
  1650 - 1660 byly Drnovice pod duchovní správou v Dědicích
  1660 - 1680 byly Drnovice pod duchovní správou ve Vyškově
 5. P Jakub František Křupal 25.11.1671
 6. P. Daniel Ferdinand Kirchner 6.12.1674, odešel do Otaslavic
 7. P. Václav Dominik Lakošý 23.3.1677, po 5 letech odešel do Břestu
 8. P. Daniel Ferdinand Kirelmer 9.4.1682, po půl roce odešel do Virnice
 9. P. Pavel Ignác Ličovský 25.11.1683, asi po půl roce odešel do St.Rousinova
 10. P. Kristian Loucký 18.7.1684 - 1.8.1690 odešel do Křižanovic
 11. P.Řehoř Klement Šindler 1690 - 1691 odešel do
 12. P.Jan Ignác Hrabovský 20.12.1691 - 12.1707 odešel do Vyškova
 13. P. Jakub Nesvadba 11.1.1708 - 12.6.1735 zde zemřel
 14. P. František Maximiliín Groeger 11.7.1735 - 13.9.1750 odešel do Lysic
 15. P. Severin Habinger 1750 - 12.2.1761 zde zemřel
 16. P. Antonín Bolik 12.2.1761 - 28.1.1775 zde zemřel
 17. P. Klement Kratochvil 1775 - 1779 odešel do Mikulova
 18. P. Josef Slanečka 1.4.1779 - 28.8.1797 zde zemřel
 19. P. Sigfrid Čáp 18.10. 1797 - 11.4.1814 zde zemřel
 20. P. Jan Nepomucký Michele 29.6.1814 - 12.1.1821 zde zemřel ve 32 letech
 21. P. Franišek Trávníček 15.4.1821 - 1827 zde zemřel
 22. P. Josef Svoboda 12.9.1827 - 29.11.1865 zde zemřel
 23. P. Antonín Gottwald 7.3.1866 - 15.5.1884 zde zemřel
 24. P. Antonín Král 10.11.1884 - 11.1.1893 zde zemřel a pohřben u kostela
 25. P. Ignác Oplatek 19.4.1893 - 11.6.1900 zde zemřel a pohřben u kostela
 26. P. Jan Odstrčil 13.8.1900 - 30.7.1927
 27. P.  František Hrubý 1.6.1928 - 30.12.1948
 28. P. František Dvořák 30.12.1928 - 24.4.1954 zatčen státní bezpečností
 29. P.František Šafář 11.6.1954 - 19.2.1977 zde zemřel
 30. P. Lubomír Černý 1.6.1977 - 30.6.1987
 31. P. Antonín Špaček 1.7.1987 - 3.10.1992 odešel do Valče
 32. P. Jindřich Kotvrda 4.10.1992 - 30.6.1993 odešel do Australie
 33. P. Jan Pouchlý 1.7.1993 - 31.7.1995 odešel do Slatiny
 34. P. Vojtěch Oldřich Divácký 1.8.1995 - 6.9.2006
 35. P. Jiří Paleček 6.9.2006 - 30.9.2008
 36. P. Milan Vavro 1.10. 2008 - 30.6.2009 administrátor ad interim
 37. P. Mikuláš Wawrowski /kněz polské arcidieceze Katowice/1.7.2009 -