Blog farnosti

Zmrtvýchvstání Páně

Zmrtvýchvstání Páně

Toto je den, jejž učinil Pán, plesejme a radujme se v něm, neboť Pán vpravdě vstal z mrtvých. Svou mocí znovu postavil zbořený chrám svého těla. On svou smrtí naši smrt zničil, svým vzkříšením nám vrátil život. V jeho zmrtvýchvstání se splnila přislíbení Starého zákona a naděje Izraele.

Číst dál
Bílá sobota

Bílá sobota

Je den ticha a rozjímání. Církev setrvává na modlitbách u Kristova hrobu v úvahách o jeho smrti z lásky k nám i o jeho sestoupení mezi mrtvé. V tento den se do západu slunce nekonají žádné obřady, ani mše svatá.

Číst dál
Velký pátek

Velký pátek

Velký pátek připomíná den smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí k zvláštní bohoslužbě jejímž centrem je kříž a přednáší se modlitby za bolesti celého světa.

Číst dál
Proč je Zelený čtvrtek zelený

Proč je Zelený čtvrtek zelený

Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Na Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného. Zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí.

Číst dál
Svatý  týden a Velikonoce v naších farnostech

Svatý týden a Velikonoce v naších farnostech

Program bohoslužeb

Číst dál
Květná neděle

Květná neděle

Na květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho vítali a oslavovali. Ale také si připomínáme, že brzy na to začalo jeho velké trápení – byl zatčen a ukřižován. Šestá postní neděle se také nazývá Květná. Připomíná, že se blíží utrpení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Po této neděli začíná Svatý týden a v jeho závěru končí velikonoční půst.

Číst dál
Mše na popeleční středu

Mše na popeleční středu

Začíná postní doba

Číst dál
Křížová cesta o postní době

Křížová cesta o postní době

Pobožnost křížové cesty

Číst dál
Nádherná homilie

Nádherná homilie

5. února se v Praze sešli biskupove Evropy a delegáti všech evropskych zemi na zasedání synodu o synodálnosti.

Během zahajovací mši svaté otec arcibiskup Jan Graubner pronesl nádherné kázání, které mne tolik oslovilo, že jsem se rozhodl text promluvy umístit na naších farních stránkach.

Děkujeme otče Jane!

Číst dál
My tří králové jdeme k vám!

My tří králové jdeme k vám!

Tříkrálová sbírka

Číst dál
Zapal svíčku pro papeže Benedikta

Zapal svíčku pro papeže Benedikta

Otče Benedikte, děkujeme!!!

Číst dál
Zveme k zpěvu

Zveme k zpěvu

Lulečská občasná schola JKČ (Jak Kdo má Čas) uvítá nové zpěváky a instrumentalisty.

Číst dál
Vánoční svátky v Drnovicích a v Lulči

Vánoční svátky v Drnovicích a v Lulči

Program vánočních událostí v Drnovicích a v Lulči

Číst dál
Opravená Boží Muka

Opravená Boží Muka

  U hlavní cesty z Tučap do Vyškova, dříve zvané "císařské", stával kdysi zájezdní formanský hostinec.

Číst dál
Štědrý den v našem kostele

Štědrý den v našem kostele

24. prosince Vás srdečně zveme na prohlídku vánočně vyzdobeného kostela.

Číst dál
123