Luleč - farní kostel sv. Izidora

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kostel sv. Isidora je jednolodní, severojižně orientovaná stavba s polygonálním závěrem a čtyřbokou věží v průčelí. Fasáda je členěna dvojicemi pilastrů na nárožích a římsovou hlavicí. Loď je prolomena jednou okenní osou, kněžiště dvěma. Na východní straně kněžiště se nachází přístavek půlkruhově vyčnívajícího schodiště. Na západní straně je přistavěna obdélná předsíň se zkoseným nárožím. Hlavní průčelí má široce zkosené nároží, je členěno dvojicemi pilastrů s římsovou hlavicí a prolomeno na osu středního rizalitu pravoúhlým vchodem, přístupným po osmi stupních schodiště. V nadpraží je římsa s mušlí a zrcadlem. Hlavní římsa odděluje průčelí od zvonicového patra věže. Na nárožích věže jsou dekorativní malby. Nad hodinami probíhá římsa, která nese střechu v podobě nízkého stanu završenou lucernou a křížem.

 

Interiér lodi je zaklenut pruskou klenbou dělenou pasy stejně jako kněžiště. V sakristii je valená klenba. Vnitřkem probíhá průběžná kordonová římsa. Podstřešní profilovaná římsa nese sedlovou střechu, nad závěrem zvalbenou. Stěny jsou členěny pilastry. Ve věži jsou zavěšeny tři zvony. Nejstarší a největší pochází z roku 1777 a je zasvěcen Janu Nepomuckému. Jeho srdce je mladší, pochází až z roku 1821. Druhé dva zvony pochází z roku 1929 a byly ulity firmou Manoušek Brno.

(převzato z: hrady.cz)

Nejbližší události v místě (rozmezí od 16.4. do 26.4.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
21.4.
10:00 Mše svatá za živou rodinu Ryšávkovu za ochranu Panny Marie a duše v očistci

Místo uskutečnění

49.2547600N, 16.9242597E

Sdílejte info