Živý růženec v Lulči

Živý růženec v Lulči

Od října roku 2020 funguje v naší farnosti modlitba živého růžence. Živý růženec je modlitební společenství věřících, kteří se kromě svých obvyklých modliteb zavázali k denní modlitbě jednoho desátku růžence. Desátky jsou ve společenství rozděleny mezi členy tak, aby se skupina v souhrnu pomodlila za den celý velký růženec, čítající 15 (20) desátků, po jednom ke každému růžencovému tajemství. Členové tak přispívají každý svým dílem, ale užívají milosti spojené s modlitbou celého růžence. Členové živého růžence se mohou modlit na úmysl spojený s farností, za kněze, ale i za jiné potřebné úmysly. Za členy živého růžence je pravidelně sloužena mše sv. Ve farnosti je zatím zapojeno 15 osob. Budeme rádi, když budeme do budoucna moci rozšířit naše společenství o dalších 5 lidí, abychom mohli přidat ještě růženec světla.

 

V případě zájmu kontaktujte Annu Jílkovou,

email: [email protected]

telefon: 724248484