Základní informace o drnovické farnosti

Základní informace o drnovické farnosti

Pod správu farnosti spadají tyto obce: Drnovice, Ježkovice, Račice-Pístovice

Farnost je zasvěcená svatému Vavřinci - jáhnovi a mučedníkovi. Hlavní pouť farnosti se koná na sv. Vavřince - 10 srpna s tím že připadá li den 10. srpna v pondělí, středu nebo ve středu, liturgické oslavy se konají v neděli před 10. srpna. Pokud 10. srpna připadá ve čtvrtek, pátek nebo v sobotu - pouť se Kona v neděli po 10. srpna.

Farnost je součástí slavkovského děkanátu.

Celá farnost čitá kolem 3 800 obyvatel.

Farnost kromě farního kostela v Drnovicích má filiální kostel Zvěstování Páně v Račicích v zámeckým areálu a kapli Nejsvětějšího Srdce Páně v Ježkovicích. Ve filiálních kostelech se slouží mše s nedělní platností v sobotu večer, a to vždy v první a druhou sobotu v Račicích a v třetí a čtvrtou sobotu měsíce v Ježkovicích.

Osoby ve farnosti:


Farář: P. ThLic. Mgr. Mikuláš Wawrowski tel: 776 710710

Akolyta: Ing. Martin Kučera

Katechetka: sl. Mgr. Tereza Příborská tel: 723 633631
Kostelníce: pí. Anna Huláková tel: 731 637 479
Varhanici: Mgr. Eliška Klvačová, Mgr. Tereza Příborská, Mgr et Mgr. Petr Steiner.
Výzdoba kostela: pí. Milada Medková, pí. Milada Kropáčová.
Farní nástěnka: pí. Michaela Nečesalová tel: 739 937127

Účetní: Mgr. Iva Provazníková

Manager a kontrola staveb: Ing. Pavel Galata tel: 604 724620