Luleč:

  • Mše sv. každý čtvrtek v 18 hod
  • Pobožnost křížové cesty - neděle v 15 hod. - Křížová cesta cestou ke kostelu sv. Martina
  • Osobní adorace před Nejsvětější Svátosti každou sobotu od 18 hod. do 18,30

Drnovice

  • Pobožnost křížové cesty - každý pátek v 16,30. Pak následuje mše svatá
  • Osobní adorace před Nejsvětější Svátosti každou sobotu od 15 hod do 15,30 hod. 
  • Příležitost ke svátostí smířeni každou sobotu 15 hod do 15,30 hod.