"Jedno slovo pronesl Otec, a to byl Jeho Syn, a to stále pronáší ve věčném mlčení, a v mlčení mu má duše naslouchat." sv. Jan od Kříže.

K osobní tiché adoraci bude kostel otevřen během postní doby každou sobotu od 18.00 do 18.30.

Můžete se zastavit jen na okamžik nebo setrvat po celý čas.