Noc kostelů 2024

Noc kostelů 2024

Datum a čas

7.6.2024 od 17:00 do 23:00

Místo uskutečnění

Drnovice kostel sv. Vavřince

Telefon

776710710

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Noc kostelů 2024

Letost poprvé se náš kostel sv. Vavřince v Drnovicích zapojí do celonárodní akce Noc kostelů.

Představení křesťanství

Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím.

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

Prostor setkání

Noc kostelů vytváří prostor pro setkání.

V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, …

Nízkoprahově

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost.

Cílem je vytvořit „nízkoprahovou“ nabídku k setkání pro lidi, kteří stojí mimo církev či na okraji církve. Kulturní pozadí programu Noci kostelů, zpřístupnění běžně nepřístupných míst a atmosféra noci dávají příležitost oslovit co nejširší veřejnost.

Společenský a kulturní dosah

Vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

Noc kostelů bude prezentovat kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel a poukáže také na jejich kulturní hodnotu.

Přesah noci

Na Noc kostelů navazuje další nabídka.

Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí, která končí úderem půlnoci.
Nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Ti, kdo byli osloveni nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další příležitost.

Zdarma

Během Noci kostelů jsou otevřené kostely a nabízené programy pro všechny návštěvníky zdarma.

Je možné zdarma navštívit kostely, zúčastnit se koncertů, komentovaných prohlídek a všech dalších programů probíhajících během Noci kostelů.

Příležitost k růstu

Noc kostelů vytváří příležitost k růstu.

Noc kostelů je otevřena všem dalším farnostem, sborům, církevním obcím, řádům a křesťanským církevním společenstvím, která se mohou připojit a tak dát této akci příležitost rozrůst se na širší úroveň a stát se v budoucnu nedílnou součástí života křesťanských církví u nás a ve světě.

Koordinace

Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem. Úkol zajistit koordinaci Noci kostelů přijalo biskupství.

Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České, Slovenské i Rakouské republice. Biskupství je koordinátorem Noci kostelů. V součinnosti se zapojenými křesťanskými společenstvími zajišťuje společnou propagaci akce a vzájemnou návaznost jednotlivých programů.

 

PROGRAM KTERÝ VÁM NABIZÍME

 

Kostel bude pro veřejnost otevřený od 17 hod. do 23 hod.

Celý program je pro hosty zdarma

 

17,00 hod. do 17,45 přednáška o historii drnovských kostelů a obce Drnovice od první historické zmínky do dnes. - Mgr. Petr Steiner

 

18.00 hod do 19.30 hod. Koncert komorního orchestru s solo zpěvem - Martino Hammerle-Bortolotti, baryton

Jan Dismas Zelenka: Jeremiášovy nářky pro baryton a komorní sbor

 

20,00 hod. do  21,00 hod.
B. Smetana a A. Dvořák - největší dila romantismu. Koncert

 S ohledem na výročí 200 let od narození Bedřicha Smetany bychom zvolili operní klasické skladby období romantismu a uvedli též velikána duchovní hudby skladby Antonína Dvořáka. Tématicky zazní v koncertu další sakrální skladby světových autorů např. Ave Maria  - Schubert , Gounod, Modlitby  - Verdi a Puccini...  

Na varhany doprovodí prof. Augustin Kužela, zpěv - prof. Jana Ryklová, dále se představí skvělá sopranistka Sabina Elena Müllerová. 

 

 

22,00 - 23,00 

Modlitba a eucharistická adorace - čas ztišení, modlitby a meditace